Електронний посібник

Лабораторна робота № 1

Тема: Вивчення конфігурації наявної локальної комп’ютерної мережі


Мета: ознайомитися з конфігурації наявної локальної комп’ютерної мережі

Завдання

 1. За допомогою програмних засобів операційної системи проаналізувати основні ресурси, що входять в мережу персональних комп’ютерів (процесор, ОЗП, накопичувачі, мережеві адаптери.


 1. Візуально встановити перелік і тип додаткового устаткування, що входить в локальну комп’ютерну мережу.


 1. Охарактеризувати та зобразити схематично фізичну топологію наявної мережі.


 1. Класифікувати наявну мережу по її архітектурних параметрах (області дії, за способом адміністрування, мереженою операційною системою, по топології по протоколах, по архітектурі).


Контрольні питання

 1. Що таке локальна мережа? Чим вона відрізняється від глобальної?

 2. За якими параметрами можна класифікувати комп’ютерну мережу?

 3. Наведіть класифікацію мереж по способам адміністрування?

 4. Надати інформацію про адміністрування та безпеку в однорангових мережах.

 5. Наведіть порівняльну характеристику однорангових мереж та мереж клієнт/сервер.

 6. Наведіть класифікацію мереж по операційним системам.

 7. Охарактеризуйте мережі TCP/IP/

 8. Наведіть класифікацію мереж по топології.

 9. Охарактеризуйте мережі з зіркоподібною топологією.

 10. Охарактеризуйте мережі 100BaseT.