Електронний посібник

Самостійна робота №1

Тема: Класифікація комп'ютерних мереж

Мета: Вивчити класифікацію комп'ютерних мереж

Завдання

Дати відповіді (письмово) на питання:


1 . Яка архітектура мережі є найбільш поширеною?

 1. Які топології використовуються в мережі Ethernet?

 2. Які топології використовуються в мережі Token Ring?

 3. Яка пропускна спроможність стандартної Ethernet?

 4. Що в назві 10Base5 означає цифри 10 і 5?

 5. У яких мережах використовуються зовнішні трансивери? Яке його призначення?

 6. Який кабель використовують в мережах 10Base2 і 10Base5?

 7. Яку пропускну спроможність мають мережі 100BaseТ? Що в них означає «Т»?

 8. Яка перевага мережі 1000BaseТ?

10. Яка топологія використовується в мережах 10Base2?

11. Для яких цілей і в яких мережах використовується поворотний роз'єм ВNС?

 1. Що позначає FL в назві мереж?

 2. Які переваги мережі Token Ring?

 3. Яка пропускна спроможність мережі Token Ring?

 4. Які кабелі використовуються у в ARCnet?

 1. Яка пропускна спроможність мережі ARCnet?

 2. Який вид кабелю використовується в мережі Token Ring?

 3. З якою метою був розроблений пакет протоколів Apple-Talk? Які компоненти він включає?

 4. Яка перевага волоконно-оптичного кабелю в порівнянні з мідним?

 5. Велику пропускну спроможність має коаксіальний кабель або витаючи пара?

 6. Які мережі є маршрутизуємими:
  А)
  NETBEUI; Б) IPX/SPX; В) TCP/IP; Г) всі.


 1. Протокол IPX/SPX використовується в мережах:
  А)
  UNIX; Б) змішаних; В) NetWare


 1. Які протоколи підтримуються у всіх операційних системах:
  А) NETBEUI; Б) IPX/SPX; В) TCP/IP; Г) всі.


 1. Який з протоколів реалізується в системах підключених до Internet:
  А)
  NETBEUI; Б) IPX/SPX; В) TCP/IP; Г) всі.


 1. Які протоколи входять в пакет протоколів Apple-Talk?

 2. Домен - це…

 3. Які мережі підтримують функції зберігання файлів і друку:

A) Windows; Б) NetWare; B)UNIX; Г) змішаних; Д) всі перераховані.


28. Реалізації яких мереж заснована на текстовому введенні-висновку:
А)
UNIX; Б)LINUХ; B) Windows; Г) NetWare.


29. Встановите відповідності:
1
) шинна топологія а) утворюється з'єднанням кожного

 1. кільцева топологія комп'ютера з центральним концентратором;

 2. зіркоподібна топологія б) важко змінити конфігурацію мережі;

 3. комірчаста тополог в) є пасивною;

 4. змішана топологія г) кожен комп'ютер сполучений з двома іншими;

 5. комбінована топологія

д) легко змінити конфігурацію мережі;

е) сигнал передається від мереженого адаптера до концентратору;

ж) кабель проходить від одного комп'ютера до іншого;

з) сигнал схильний до загасання;

и) сигнал проходить в одному напрямі;

й) кожен комп'ютер сполучений безпосередньо з кожним іншим

комп'ютером;

к) об'єднані декілька топологій.

Література

1 Антонов В. М. Сучасні комп'ютерні мережі. - К.: МК- Прес, 2005 (с. 51-59)

2 К. Закер Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2001

3 Олифер Г. В. Компьютерные сети, - СПб.: Питер, 2006