Електронний посібник

Самостійна робота №3

Тема: Методи доступу. Канали зв’язку

Мета: ознайомитися з методами доступу та канали зв’язку

Завдання

Дати відповіді (письмово) на питання:

1 Що таке кодування?

2 Параметри якими можна охарактеризувати аналогові сигнали?

3 У комп'ютерних мережах краще застосовувати аналогові або цифрові сигнали? Чому?

4 Викладете суть сімплексного, дуплексного, напівдуплексного методів передачі даних. Приведіть їх приклади.

5 Проблеми які можуть виникнути при передачі сигналів.

6 Викладете суть методу доступу до мережі.

7 Що таке мультиплексування? Які існують методи мультиплексування? Для чого їх використовують?

Література

1 Антонов В. М. Сучасні комп'ютерні мережі. - К.: МК- Прес, 2005 (с. 38-42)

2 К. Закер Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2001

3 Олифер Г. В. Компьютерные сети, - СПб.: Питер, 2006