Електронний посібник

Самостійна робота №4

Тема: Комутація пакетів та каналів

Мета: ознайомитися з комутацією пакетів та каналів

Завдання

Дати відповіді (письмово) на питання:

1 Що таке комутоване з'єднання?

2 Перерахуєте основні технології комутації каналів?

3 Як передається інформація в мережах з комутацією пакетів?

4 Перерахуйте основні технології передачі пакетів і дайте коротку характеристику кожної технології.

Література

1 Антонов В. М. Сучасні комп'ютерні мережі. - К.: МК- Прес, 2005 (с. 73-78)

2 К. Закер Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2001

3 Олифер Г. В. Компьютерные сети, - СПб.: Питер, 2006