Електронний посібник

Самостійна робота №6

Тема: Стеки комунікаційних протоколів

Мета: вивчити стеки комунікаційних протоколів

Завдання

Дати відповіді (письмово) на питання:

1 Типи адрес у мережах ТСР/ІР.

2 Класи адрес у мережах ТСР/ІР.

3 Принцип роботи моделі ОSІ.

4 Рівні моделі ОSІ.

5 Рівні стека ОSІ.

6 Падати інформацію про стек ТСР/ІР.

7 Надати інформацію про стек ІРХ/SРХ

Література

1 Антонов В. М. Сучасні комп'ютерні мережі. - К.: МК- Прес, 2005 (с. 324-444)

2 К. Закер Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2001

3 Олифер Г. В. Компьютерные сети, - СПб.: Питер, 2006