Електронний посібник

Самостійна робота №8

Тема: Складання таблиць маршрутизації

Мета: ознайомитися з методами складання таблиць маршрутизації

Завдання

Навести таблицю маршрутизації та зробити її аналіз.

Теоретичний матеріал

Таблиця маршрутизації (англ. routing table) — електронна таблиця (файл) або база даних, що зберігається на маршрутизаторі або мережевому комп'ютері, що описує відповідність між адресами призначення і інтерфейсами, через які слід відправити пакет даних до наступного маршрутизатора. Є найпростішою формою правил маршрутизації.

Таблиця маршрутизації зазвичай містить:

Адресу мережі або вузла призначення, або вказівку, що маршрут є маршрутом за замовченням (default route)

Маску мережі призначення (для IPv4-мереж маска / 32 (255.255.255.255) дозволяє вказати одиничний вузол мережі)

Шлюз, що позначає адресу маршрутизатора в мережі, на яку необхідно надіслати пакет, що прямує до вказаної адреси призначення

Інтерфейс (залежно від системи це може бути порядковий номер, GUID або символьне ім'я пристрою)

Метрику — числовий показник, що задає перевагу маршруту. Чим менше число, тим кращий маршрут (інтуїтивно представляється як відстань).


У таблиці може бути один, а в деяких операційних системах і кілька шлюзів за замовченням. Такий шлюз використовується для мереж для яких немає більш конкретних маршрутів в таблиці маршрутизації.

=========================================================================

Interface List

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x2 ...00 14 2a 8b a1 b5 ...... NVIDIA nForce Networking Controller

0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1

0xd0005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface

=========================================================================

=========================================================================

Active Routes:

Network Destination Netmask Gateway Interface Metric

0.0.0.0 0.0.0.0 89.223.67.129 89.223.67.131 20

60.48.85.155 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

60.48.105.1 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

60.48.172.103 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

60.48.203.116 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

60.49.71.132 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

66.36.138.228 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

66.36.152.228 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

74.108.102.130 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

89.223.67.128 255.255.255.192 89.223.67.131 89.223.67.131 20

89.223.67.131 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20

89.255.255.255 255.255.255.255 89.223.67.131 89.223.67.131 20

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

164.77.239.153 255.255.255.255 89.223.67.129 89.223.67.131 20

192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.23.1 192.168.23.1 20

192.168.23.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20

192.168.23.255 255.255.255.255 192.168.23.1 192.168.23.1 20

192.168.192.0 255.255.255.0 192.168.192.251 192.168.192.251 1

=========================================================================

Приклад таблиці маршрутизації (loopback, дві мережні карти та VPN-з'єднання)

Типи записів в таблиці маршрутизації:

маршрут до мережі

маршрут до хоста

маршрут за замовчанням

Література

1 Антонов В. М. Сучасні комп'ютерні мережі. - К.: МК- Прес, 2005 (с. 129-139)

2 К. Закер Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2001

3 Олифер Г. В. Компьютерные сети, - СПб.: Питер, 2006