Електронний посібник

Питання на семінарське заняття з теми «Основні поняття комп’ютерних мереж»

 1. Надайте інформацію про історичний розвиток комп’ютерних мереж.

 2. Обґрунтуйте необхідність використання комп’ютерних мереж у медичних закладах.

 3. Сформулюйте визначення «середовище передачі», «лінія зв’язку».

 4. Що таке комунікаційне обладнання? Яке комунікаційне обладнання потрібне для побудови комп’ютерної мережі?

 5. Охарактеризуйте комунікаційне програмне забезпечення, яке потрібне для комп’ютерної мережі.

 6. Дайте визначення комп’ютерній мережі.

 7. Поясніть, у чому призначення сервера та робочої станції?

 8. Які існують технологій використання сервера, поясніть сутність цих технологій?

 9. Що таке протокол, і яке його призначення? Охарактеризуйте структуру протоколу.

 10. Сформулюйте визначення топології комп’ютерної мережі та вкажіть її типи.

 11. У чому сутність топології «шина», які вона має переваги та недоліки?

 12. У чому сутність топології «зірка», які вона має переваги та недоліки?

 13. У чому сутність топології «кільце», які вона має переваги та недоліки?

 14. Вкажіть класифікацію комп’ютерних мереж за призначенням.

 15. Вкажіть класифікацію комп’ютерних мереж за типом комп’ютерів.

 16. Вкажіть класифікацію комп’ютерних мереж за територіальним розташуванням.

 17. Охарактеризуйте локальні мережі, визначить переваги та недоліки локальних мереж.

 18. Вкажіть класифікацію комп’ютерних мереж за типом функціональної взаємодії.

 19. Охарактеризуйте клієнт-сервер мережі, визначить їх переваги та недоліки.

 20. Охарактеризуйте однорангові мережі, визначить їх переваги та недоліки.

 21. Охарактеризуйте гібридні мережі, визначить їх переваги та недоліки.

 22. Охарактеризуйте ієрархічні, визначить їх переваги та недоліки.

 23. Надати інформацію про технологію клієнт-сервер.

 24. Описати принцип роботи мереж на основі архітектури клієнт-сервер.

 25. Надати інформацію про програмне забезпечення серверів.

 26. Навести переваги та недоліки архітектури клієнт-сервер.

 27. Перерахувати основні компоненти мережі та дати їм визначення.

 28. Надати інформацію про мереживі архітектури такі, як Ethernet, ARCnet, Token Ring, ATM.

 29. Надати інформацію про модеми та факс-модеми.

 30. Навести та описати апаратні компоненти мережі.

 31. Надати інформацію про повторювачі.

 32. Надати інформацію про хаби Ethernet.

 33. Надати інформацію про адаптери Ethernet.