Електронний посібник

Питання на семінарське заняття з теми «Методи доступу та передачі даних в комп’ютерних мережах»

1 Дати визначення методу доступу.

2 Охарактеризувати метод доступу CSMA / CD.

3 Охарактеризувати метод доступу TPMA.

4 Охарактеризувати метод доступу TDMA.

5 Охарактеризувати метод доступу FDMA.

6 Охарактеризувати метод доступу DSL.

7 Навести відомі вам підходи до виконання комутації.

8 Надати інформацію про комутацію каналів.

9 Надати інформацію про комутацію пакетів.

10 Надати інформацію про комутацію повідомлень.

11 Надати порівняльну характеристику комутації каналів і комутації пакетів.

12 Охарактеризувати динамічну комутацію.

13 Надати інформацію про дейтаграмну передачу даних.

14 Навести основні переваги технології Ethernet.

15 Надати інформацію про маршрутизовані підключення.

16 Надати інформацію про підключення з перетворенням мережевих адрес.

17 Охарактеризувати проксі-сервери.

18 Навести види проксі-серверів.

19 Надати інформацію про технічні параметри проксі-серверів.

20 Навести найбільш поширені проксі-сервери.

21 Навести відомі вам методи доступу.

22 Навести переваги та недоліки комутації каналів.

23 Навести переваги та недоліки комутації пакетів.

24 Охарактеризувати постійну комутацію.

25 Навести відомі метод из’єднання між локальними та глобальними мережами.

26 Навести цілі використання проксі-серверів.

27 Описати зворотній проксі-сервер.

28 Описати прозорий проксі-сервер.

29 Охарактеризувати метод доступу АDSL.

30 Охарактеризувати метод доступу СDSL.

31 Охарактеризувати метод доступу G. Lite.

32 Навести переваги та недоліки методу доступу DSL.

33 Навести різновиди методу доступу DSL.