Електронний посібник

Питання на семінарське заняття з теми «Стеки комунікаційних протоколів. IP адресація. Маршрутизація»


1 Надати характеристику стеку OSI.

2 Надати характеристику стеку TCP/IP.

3 Охарактеризувати стек IPX/SPX.

4 Охарактеризувати стек NetBIOS/SMB.

5 Навести відповідність протоколівTCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB рівням моделі OSI.

6 Надати інформацію про рівень міжмережевої взаємодії стеку TCP/IP.

7 Надати інформацію про основний рівень стеку TCP/IP.

8 Надати інформацію про прикладний рівень стеку TCP/IP.

9 Надати інформацію про рівень мережевих інтерфейсів стеку TCP/IP.

10 Навести відповідність рівнів стека TCP/IP рівням моделі OSI.

11 Надати інформацію про одиниці даних протоколів стека TCP/IP.

12 Надати інформацію про структуру зв'язків протокольних модулів.

13 Описати схему взаємозалежності протоколів сімейства TCP/IP.

14 Надати інформацію про MAC-адреси.

15 Надати інформацію про основні класи IP-адрес.

16 Надати інформацію про DNS-адреси.

17 Надати інформацію про відображення фізичних адрес на IP-адреси.

18 Надати інформацію про протокол DHCP.

19 Охарактеризувати класову модель IP-адресації.

20 Охарактеризувати безкласову модель (CIDR) IP-адресації.

21 Навести особливості записів адрес в безкласовій моделі.

22 Надати інформацію про особливі IP-адреси.

23 Описати принципи використання масок в IP-адресації.

24 Надати інформацію про відображення IP-адрес на локальні адреси.

25 Охарактеризувати принципи маршрутизації.

26 Описати принципи створення таблиць маршрутизації в IP-мережах.

27 Навести призначення полів таблиці маршрутизації.

28 Навести джерела і типи записів у таблиці маршрутизації.

29 Надати інформацію про статичну маршрутизацію.

30 Надати інформацію про динамічну маршрутизацію.

31 Навести призначення програми routed.

32 Навести призначення програми gated.

33 Навести головні поняття захисту комп’ютерних мереж.

34 Охарактеризувати захист даних в комп’терних мережах на фізичному рівні.

35 Надати інформацію про захист даних в комп’терних мережах на рівні кабельної системи.

36 Надати інформацію про захист даних в комп’терних мережах на рівні системи електропостачання.

37 Надати інформацію про захист даних в комп’терних мережах на рівні системи архівування і дублювання інформації.

38 Надати інформацію про захист даних в комп’ютерних мережах від стихійних лих.

39 Надати інформацію про програмні та програмно-апаратні методи захисту комп’ютерних мереж.

40 Надати інформацію про захист комп’ютерних мережах від комп'ютерних вірусів.

41 Надати інформацію про захист інформації від несанкціонованого доступу.

42 Надати інформацію про захист інформації при віддаленому доступі.

43 Надати інформацію про адміністративні заходи щодо захисту інформації.

44 Надати інформацію про IP-адреси.

45 Надати інформацію про DNS-адреси.