Електронний посібник

Питання до заліку з дисципліни «Комп'ютерні мережі»


1 . Яка архітектура мережі є найбільш поширеною?

 1. Які топології використовуються в мережі Ethernet?

 2. Які топології використовуються в мережі Token Ring?

 3. Яка пропускна спроможність стандартної Ethernet?

 4. Що в назві 10Base5 означає цифри 10 і 5?

 5. У яких мережах використовуються зовнішні трансивери? Яке його призначення?

 6. Який кабель використовують в мережах 10Base2 і 10Base5?

 7. Яку пропускну спроможність мають мережі 100BaseТ? Що в них означає «Т»?

 8. Яка перевага мережі 1000BaseТ?

10. Яка топологія використовується в мережах 10Base2?

11. Для яких цілей і в яких мережах використовується поворотний роз'єм ВNС?

 1. Що позначає FL в назві мереж?

 2. Які переваги мережі Token Ring?

 3. Яка пропускна спроможність мережі Token Ring?

 4. Які кабелі використовуються у в ARCnet?

 1. Яка пропускна спроможність мережі ARCnet?

 2. Який вид кабелю використовується в мережі Token Ring?

 3. З якою метою був розроблений пакет протоколів Apple-Talk? Які компоненти він включає?

 4. Яка перевага волоконно-оптичного кабелю в порівнянні з мідним?

 5. Велику пропускну спроможність має коаксіальний кабель або витаючи пара?

 6. Які мережі є маршрутизуємими:
  А)
  NETBEUI; Б) IPX/SPX; В) TCP/IP; Г) всі.


 1. Протокол IPX/SPX використовується в мережах:
  А)
  UNIX; Б) змішаних; В) NetWare


 1. Які протоколи підтримуються у всіх операційних системах:
  А) NETBEUI; Б) IPX/SPX; В) TCP/IP; Г) всі.


 1. Який з протоколів реалізується в системах підключених до Internet:
  А)
  NETBEUI; Б) IPX/SPX; В) TCP/IP; Г) всі.


 1. Які протоколи входять в пакет протоколів Apple-Talk?

 2. Домен - це…

 3. Які мережі підтримують функції зберігання файлів і друку:

A) Windows; Б) NetWare; B)UNIX; Г) змішаних; Д) всі перераховані.

28. Реалізації яких мереж заснована на текстовому введенні-висновку:
А)
UNIX; Б)LINUХ; B) Windows; Г) NetWare.

29. Встановите відповідності:
1
) шинна топологія а) утворюється з'єднанням кожного

 1. кільцева топологія комп'ютера з центральним концентратором;

 2. зіркоподібна топологія б) важко змінити конфігурацію мережі;

 3. комірчаста тополог в) є пасивною;

 4. змішана топологія г) кожен комп'ютер сполучений з двома іншими;

 5. комбінована топологія

д) легко змінити конфігурацію мережі;

е) сигнал передається від мереженого адаптера до концентратору;

ж) кабель проходить від одного комп'ютера до іншого;

з) сигнал схильний до загасання;

и) сигнал проходить в одному напрямі;

й) кожен комп'ютер сполучений безпосередньо з кожним іншим

комп'ютером;

к) об'єднані декілька топологій.


30. Високопродуктивний комп'ютер, характерною особливістю якого є концентрація технічних рішень для забезпечення швидкого пошуку файлів, це:

А) робоча станція; Б)файловий сервер; В) графічна станція; Г)ПК

 1. Тип кабелю і тип мережевого адаптера повинні відповідати один одному?
  А) так; Б) немає.


 1. Швидкодія мережі визначається :

А)Мбайт/с; Б)Мбит/с; В)бит/с; Г)байт/с.

33. Адаптер LANtastic працює з швидкістю:

А)2Мбит/с; Б)2бит/с; В)2байт/с; Г)2Мбайт/с.

34. Могутній віддалений комп'ютер з найсучаснішими обчислювальними і графічними
характеристиками це:

А) графічна станція; Б) робоча станція; В) файловий сервер; Г)ПК

З5. Характеризується спеціальним програмним забезпеченням:

А) файловий сервер; Б)ПК; В) графічна станція; Г) робоча станція.

3б.Одночасно обмінюватися інформацією можуть:

А) 3 мережевих адаптера; Б) 4 мережевих адаптера; В) 2 мережевих адаптера; Г) декілька.

 1. Перерахуєте види кабелів.

 2. Вкажіть вимоги що висуваються робочим станціям:

А) повинні бути однопроцесорними; Б) можуть використовувати різні ОС; У) повинні забезпечувати надійність і стабільність роботи; Г) наявність спеціального програмного забезпечення; Д) повинні бути багатофункціональними і універсальними; Е) повинні бути багатопроцесорними.

 1. Спеціальні пристрої, які дозволяють пересилати машинні дані в мережі через мережеві кабелі це:
  А)графічна станція; Б)
  мережевий адаптер; В) робоча станція; Г) файловий сервер


 1. На великих відстанях можуть працювати адаптери:

A)UTP; Б)ThickNet; В)ThinNet


41. Пропускна спроможність мережі Ethernet:
А)10Мбіт/с; Б)10Мбайт/с; В)2Мбит/с; Г)2,5Мбит/с.

 1. Маркер - це

 2. Яке призначення мостів?

 3. Пропускну спроможність 2,5 Мбіт/с має адаптери:
  А)
  Token Ring; Б) ARCnet; В)Ethernet;


 1. Транспортний протокол, який використовують маршрутизатори це:
  А)ІРХ; Б) ТСР/ІР; В) ІР.


 1. При об'єднанні мереж з різними протоколами краще використовувати:
  А)мости; Б) маршрутизатори.


 1. При об'єднанні 2-х мереж що мають різну архітектуру використовують:

А) маршрутизатори; Б) мости; В) шлюзи.

48 .Яке призначення маршрутизаторів?

49. Яке призначення гібридних маршрутизаторів?

 1. Що таке кодування?

 2. Параметри якими можна охарактеризувати аналогові сигнали?

52.У комп'ютерних мережах краще застосовувати аналогові або цифрові сигнали? Чому?

53.Викладете суть сімплексного, дуплексного, напівдуплексного методів передачі даних. Приведіть їх приклади.

54.Проблеми які можуть виникнути при передачі сигналів.

55.Викладете суть методу доступу до мережі.

56.Що таке мультиплексування? Які існують методи мультиплексування? Для чого їх використовують?

57.Що таке комутоване з'єднання?

58.Перерахуєте основні технології комутації каналів?

59.Як передається інформація в мережах з комутацією пакетів?

60. Перерахуйте основні технології передачі пакетів і дайте коротку характеристику кожної технології.

61 .Що таке модем? Види модемів?

62.Переваги і недоліки внутрішніх і зовнішніх модемів.

63.Способи з'єднання локальних і глобальних мереж таких як трансльовані з'єднання, прокси-сервери,

маршрутизоване з'єднання.

 1. Принцип роботи моделі ОSІ.

 2. Рівні моделі ОSІ.

 3. Рівні стека ОSІ.

 4. Падати інформацію про стек ТСР/ІР.

 5. Надати інформацію про стек ІРХ/SРХ.

 1. Типи адрес у мережах ТСР/ІР.

70 Класи адрес у мережах ТСР/ІР.